Actuel.
27avril 2018

Chorwerkstatt in HELLERAU nouvelle piéce pour choeur a cappella (CM)

Commande de Dresdner Kammerchor
Dresdner Kammerchor
Hans-Christoph Rademann (Dir.)
HELLERAU
European Center for the Arts Dresden
Karl-Liebknecht-Straße 56
D-01109 Dresden