Oeuvres
Monochromer Garten - Roberto Fabbriciani Flauti

Monochromer Garten - Roberto Fabriciani

Works for flute by Japanese Composers between 1956-2016

2020 Foundazione ATOPOS

Malika Kishino : Monochromer Garten VIII for Alto Flute (2016)

Mastudaira  - Taira - Fukushima - Kondo - Takemitsu - Hosokawa - Yuasa - Kishino

Roberto Fabbriciani (Flute)