Oeuvres

Monochromer Garten V (2012)

pour Koto
EDIZIONI SUVINI ZERBONI – MILANO
VIDEO
AUDIO

Création : à Sumida Triphony-Hall /Tokyo, Shoko Otani (13 et 17 cordes Kotos)