Malika Kishino / 岸野末利加

Contact

Publisher :
Edizioni Suvini Zerboni SugarMusic S.p.A.
Gabriele Bonomo
Galleria del Corso, 4
20122 - Milano (Italia)
 
Tel: + 39 02 770 70 783
Mb: + 39 335 750 82 31
Fax: + 39 02 770 70 261

e-mail: g.bonomo@sugarmusic.com
website:
http://www.esz.it/it/contatti
http://www.esz.it/it/cataloghi/musica-contemporanea/193-kishino-malika

Agent :
Mrs. Noriko Sho
Tokyo Concerts Inc.
Belx Shinjuku Bldg. 2 - 6F,
23 Aizumi-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0005, Japan

Tel: +81-3-3226-9755
Fax:+81-3-3226-9882
e-mail: sho@tokyo-concerts.co.jp
website:Tokyo-Concerts

Malika KISHINO :
E-Mail

Webdesigner :
Coralie Lamotte
e-mail: coralie.lamotte@designdo.fr

Adrien Crivellaro
e-mail: adrien.crivellaro@designdo.fr
website: www.designdo.fr/ 

Photos
Alfred Jansen
e-mail : me@alfredjansen.com
http://www.alfredjansen.com/